Уведомление за ИП:"Преустройка на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки"


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата