Здравеопазване

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на община Доблричка, съгласно Националната здравна карта, функционират 19 лекарски и 11 стоматологилни практики. С цел осигуряване на по-доброто обслужване на населението в общината, след одобрен проект на Министерството на здравеопазването, бе доставено своевременно медицинско оборудване. Извършени ремонти в помещенията на почти всички лекарски практики. Предвид социалните им функции, Общината отдава общинските обекти за здравно обслужване под наем на символични цени.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата