Общообразователни училища

Структура на общинските училища

Структурата на общинските училища се състои от 13 основни . 

В общинските училища през учебната 2016/2017 година се обучават 1255 ученика от І-ви до VІІІ-ми клас. Броят на учениците, посещаващи полуинтернатни групи е 939 ученика.

Основни училища


1. Основно училище "Васил Левски" с.Божурово
директор: Тодорка Петрова
тел:05760/421; GSM 0885 979390; e-mail: ou_bojurovo@abv.bg

2. Основно училище "Васил Левски" с.Хитово
директор: Шенгюл Раимова
тел:05769/388;GSM 0876802331; e-mail: ouhitovo@abv.bg

3. Основно училище "Добри Войников" с.Победа
директор: Галина Тошкова
тел:05710/388: GSM 0885 988470, e-mail: gal_62@abv.bg
www.ouvoynikov-pobeda.com

4. Основно училище "Н.Й.Вапцаров" с.Карапелит
директор: Ивелина Тончева
тел:05714/2215; GSM 0876801936; e-mail: kaili69@abv.bg

5. Основно училище "Неофит Рилски" с.Ловчанци
директор: Боянка Куртева
тел:05765/589; GSM 0885 988236;e-mail: ou_lovchanci@abv.bg

6. Основно училище "Отец Паисий" с.Батово
директор: Ваня Костова
тел:05761/221; email: oubatovo@abv.bg

7. Основно училище "Отец Паисий" с.Овчарово
директор: Детелина Лазарова
тел:05711/484; GSM 0876801539; e-mail: borovovrahche@abv.bg

8. Основно училище "П.К.Яворов" с.Стефаново
директор: Бончо Боев
тел:05713/526; GSM 0885 979095; e-mail: ou_stefanovo@abv.bg

9. Основно училище "Климент Охридски" с.Смолница
директор: Теменужка Николова
тел:05718/215; GSM 0885 988471; e-mail: ousmolnica@abv.bg

10. Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" с.Ведрина
директор: Стефан Узунов
тел:05717/385; GSM 0887 727292; e-mail: ou_vedrina@abv.bg

11. Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дончево
директор: Мария Архангелова
тел:05719/475; GSM 0876 801508 ou_don4evo@abv.bg 

12. Основно училище "Стефан Караджа" с.Житница
директор: Евелина Тонева
тел:05767/484; GSM 0876 802398  e-mail: ou_jitnica@abv.bg

13. Основно училище "Христо Ботев" с.Стожер
директор: Пламен Тодоров
тел:05712/314; GSM 0885988462; e-mail: todorov.1955@abv.bg
www.botev-edu.hit.bgНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата