Детски заведения

Общинската мрежа от детски градини за учебната 2007/2008 година обхваща 31 детски градини в 31 населени места с 36 групи и общ брой деца - 720. Мрежата от детски градини осигурява възможност на всяко дете от селата да посещава детска градина по местоживеене. Всички детски градини разполагат със собствени сгради с изключение на ЦДГ с.Владимирово, Ведрина и Ф.Дянково, които се помещават в сградите на училищата. 

 ЦДГ  АДРЕС  ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР
 ДГ с.Дончево  с.Дончево  0886911634 Теодора Петрова
 ДГ с.Воднянци  с.Воднянци 0895863617  Стоянка Тилкова
 ДГ с.Долина  с.Долина 0896663958  Иванка Колева
 ДГ с.Котленци  с.Котленци 0893428843  Станка Христова
 ДГ с.Бранище  с.Бранище  0896826433  Павлинка Ковачева
 ДГ с.Смолница  с.Смолница  0899828212  Йорданка Атанасова
 ДГ с.Подслон  с.Подслон 0887389409  Мая Георгиева
 ДГ с.Стефан Караджа  с.Стефан Караджа  0889524488  Марияна Добрева
 ДГ с.Владимирово  с.Владимирово  0885510970  Димка Петрова
 ДГ с.Паскалево  с.Паскалево  0895027572  Цветанка Димова
 ДГ с.Ф.Дянково  с.Ф.Дянково 0899745365  Нуршен Нури
 ДГ с.Плачи дол  с.Плачи дол  0898768049  Марияна Костова
 ДГ с.Батово  с.Батово  0898727956  Милена Димитрова
 ДГ с.Бенковски  с.Бенковски  0897410054  Назиле Амди
 ДГ с.Божурово  с.Божурово 0882081616  Димитричка Добрева
 ДГ с.Ведрина  с.Ведрина  0888920489  Анна Петрова
 ДГ с.Житница  с.Житница  0884014451  Гълъбина Петрова
 ДГс.Ловчанци  с.Ловчанци  0899800583  Светлана Събева
 ДГ с.Одърци  с.Одърци  0897082161  Галина Андонова
 ДГ с.Победа  с.Победа  0899857872  Пенка Манева
 ДГ с.Пчелино  с.Пчелино 0885129338  Марияна Пенева
 ДГ с.Сливенци  с.Сливенци  0884928564  Светлана Иванова
 ДГ "Дъга"  с.Стефаново  0896442638  Радка Пенева
 ДГ"Здравец"  с.Стожер  0887766082  Донка Стойкова
 ДГ с.Царевец  с.Царевец  0889864489  Елисавета Маринова
 ДГ с.Черна  с.Черна  0887368527  Василка Михалева
 ДГ с.Овчарово  с.Овчарово  0885437894  Гюлсерен Феим
 ДГ с.Лясково  с.Лясково 0899583501  Галина Гашкова
 ДГ с.Карапелит  с.Карапелит  0897805829  Марчела Иванова


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата