РЕГИСТЪР на подадените декларации от служители в община Добричка по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Александър Иванов Александров

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Алина Руменова Дякова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ангел Василев Минчев

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ангелина Иванова Маринова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Антоанета Каменова Василева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Антония Иванова Атанасова - Илиева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Лазаров Пангаров

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.3

 

Божанка Колева Танева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Виляна Тончева Тончева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Божидар Желков Димитров

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Валентин Иванов Калчев

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Васко Добрев Георгиев

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Венета Георгиева Василева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Веселка Георгиева Петрова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Веска Иванова Михайлова 

Декларация по чл.12, т.1

Галя Николаева Тодорова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Галина Желязкова Великова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Благоев Костадинов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гергана Красимирова Тодорова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гиньо Михайлов Гинев 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гюлхан Муса Вейсел 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Даниела Николаева Николова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Даниела Атанасова Тодорова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Детелина Димитрова Иванова  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Детелина Йорданова Симеонова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Диана Игнатова Господинова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Дико Иванов Иванов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.3

Димитричка Станкова Диамандиева - Тодорова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Дияна Георгиева Койчева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Добромир Иванов Николов 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Еда Зия Юсуф

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Елена Статева Друмева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ели Ганчева Даскалова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Жулиета Георгиева Георгиева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Жени Димитрова Ганчева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Златка Георгиева Желязкова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ивелина Кирова Пилева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ивайло Валентинов Костадинов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Петров Иванов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Илдъз Илиязова Юнус

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Йоанна Валентинова Пенева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Йорданка Тодорова Донева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Красимир Данаилов Иванов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Красимира Христова Момчева  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Красимира Николова Костадинова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Кристина Кирилова Костова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Левент Назим Шериф

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Маргарита Владимирова Желева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мариета Цанкова Николова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марияна Петрова Костова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марияна Николова Станева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Маринка Константинова Георгиева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мая Вълкова Георгиева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

инж.Милена Георгиева Желязкова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Минко Александров Минков

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Момка Генчева Йорданова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Надежда Георгиева Стоянова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Наталия Стоянова Коева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Наташа Захариева Венева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Недялка Димова Иванова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Недялка Ангелова Костадинова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Нели Петрова Димитрова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Николай Димитров Пеев

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Павлина Иванова Козарева - Балчева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Павлинка Тодорова Ковачева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пенка Димитрова Георгиева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пепа Стоянова Кирчева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Митков Димитров

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Мишков Петров 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петранка Кръстева Куманова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петя Димитрова Славова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Радка Колева Иванова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Райме Юсеин Али

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Росица Василева Георгиева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Росица Колева Митева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Росица Гочева Тодорова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Росица Станчева Великова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Румяна Йорданова Георгиева  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Румяна Димитрова Иванова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Сеза Берол Ахмед - Шериф

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Соня Иванова Георгиева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12. т.3

Станимир Атанасов Атанасов 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Станимир Владимиров Стоянов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Станимир Владимиров Стоянов

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Станка Николова Паскалева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Стефчо Атанасов Илиев  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Стойчо Господинов Стоев 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Таня Василева Василева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Татяна Георгива Димитрова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Теодора Веселинова Василева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Тодорка Василева Колева 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Тошко Димов Петков 

Декларация по чл.12, т.1

Янка Момчева Лазарова 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата