Анна Чавдарова Цонева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Петров Атанасов - кмет с.Карапелит

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Димитров Пенев - кмет с.Плачидол

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атти Рашид Мустафа - кмет с. Воднянци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Берол Ахмед Али - кмет с.Фелдфебел Дянково 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Венцислав Иванов Недков - кмет с.Стожер

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Галин Първанов Иванов - кмет с.Победа

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ганка Александрова Стоянова - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ганчо Василев Ганчев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Георгиев Василев - кмет с.Житница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Стоянов Георгиев - кмет с.Ведрина

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гюлер Анисова Юнусова - кмет с.Ломница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Даниела Атанасова Йорданова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Джевдет Мустафа Мехмед - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Джемайдин Сали Белбер - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Николов Димитров - кмет с.Бранище 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Стоилов Димитров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Василев Чернев - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Донко Георгиев Марев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Живко Христов Желев - кмет с.Паскалево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Николов Вълев - кмет с.Овчарово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Марев Георгиев - кмет с.Черна 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Желязков Иванов - кмет с.Ловчанци 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Илиев Стоянов - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ивелин Енчев Ковачев - кмет с.Лясково 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Лиляна Георгиева Иванова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Маргарита Добрева Стоянова - кмет с.Царевец 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марин Георгиев Хаджийски - кмет с.Стефаново 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Митко Стоянов Желязков - кмет с.Одърци 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мюзефер Алис Асан - кмет с.Божурово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мюстеджеб Акиф Асан - кмет с.Алцек 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Нуртен Назимова Асан - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Осман Ибрям Осман - кмет с.Бенковски 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Паун Енев Станчев - кмет с.Дончево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пепа Петрова Вълчева - кмет с.Козлодуйци  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петко Иванов Игнатов - общински съветник  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петранка Антонова Георгиева - кмет с.Смолница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Желев Иванов - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Иванов Петров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Стефанов Петров - председател на общински съвет 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пламен Недев Петров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ремзи Февзи Кямил - кмет с.Енево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Руска Недялкова Симеонова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Севнур Хайредин Ибрям - кмет с.Подслон 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Славка Иванова Петрова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Стелиян Георгиев Маринов - общински съветник  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Христо Иванов Бъчваров - кмет с.Батово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 

Ярослава Желязкова Василева - общински съветник

 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.4

предишна
 • Стожер
  16° C
  ясно небе
 • Победа
  16° C
  ясно небе
 • Карапелит
  15° C
  ясно небе
 • Овчарово
  16° C
  ясно небе
 • Ведрина
  16° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре