Структура, състав, ръководство

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА  ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР..ДОБРИЧ
МАНДАТ 2019 - 2023Г.

ДИКО ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

 

СЪСТАВ НА ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА  

2. ПЕТКО ИГНАТОВ

3. Д-Р ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА

4. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

5. ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

6. ДОНКО МАРЕВ

7. ГЕОРГИ ДРАГНЕВ

8. ТЕОДОРА ИВАНОВА

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

9. Д-Р ЕРДИНЧ ХАДЖИЕВ

10. ПЛАМЕН ПЕТРОВ

11. ИЛДЪЗ ЮНУС

12. ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД

13. ИКБАЛ МАРИЯНОВ

14. АСИБЕ ЗИЯ

15. СИБЕЛ ОСМАН

16. ДЕНИС ФАИК

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ ( ЗНС)

17. ДИКО ИВАНОВ

18. ИНЖ. ПЛАМЕН СТАНЧЕВ

19. ГИНКА ХРИСТОВА

20. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

21. ДИМИТЪР ЧЕРНЕВНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата