Пощенска кутия за сигнали, жалби, молби и предложения

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!

Ще получите официален писмен отговор в законния срок до 1 месец на посочения от Вас адрес. На анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години не се отговаря!


Прикачени файлове


Пощенска кутия за сигнали, жалби, молби и предложенияНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата