Съдебни органи

Конституционен съд на Република България

София1594, бул. "Дондуков" № 1

E-mail: S.Petrova@constcourt.government.bg

тел: 02 / 987-50-08
факс: 02 / 987-19-86

Висш съдебен съвет

София, ул. "Славянска" № 2

тел: 02 / 933-32-03, 02 / 980-76-32, 02 / 980-92-18, 02 / 981-79-74

Върховен касационен съд

София, бул. "Витоша" № 2

тел.: 02 / 921-988, 02 / 883-985

Върховен административен съд

София, бул."Ал.Стамболийски" № 18

тел.: 02 / 988-49-02

факс: 02 981 87 51

Апелативен съд

София, ул. "Позитано" № 24А

тел: 02 / 981-42-17, 02 / 981-40-27

Военноапелативен съд

София ул. "Позитано" № 24А

тел.: 02 / 981-04-02, 02 / 981-04-03

Главна прокуратура

София, бул. "Витоша" № 2

тел.: 02 / 92-19-88, 02 / 886-34-53

Специализирана следствена служба

София, бул. "Г.М.Димитров" № 42

тел.: 02 / 70-53-22Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата