ЗАПОВЕДИ

Заповед №633/18.06.2019 г. на кмета на община Добричка относно Вътрешни правила за работа със ССЕВ

Заповед №1103/01.11.2017 г. на кмета на община Добричка

Заповед №3/03.01.2017 г. на кмета на община Добричка

Заповед №360/11.04.2016 г. на кмета на община Добричка

Заповед №224/11.03.2016 г. на кмета на община Добричка

Заповед №199/02.03.2016 г. на кмета на община Добричка

Заповед №198/02.03.2016 г. на кмета на община Добричка

Заповед №33/15.01.2016 г. на Кмета на община Добричка

Заповед №1255 на Кмета на община Добричка относно подготовка на населените места от Общината за нормална работа при предстоящите зимни условия на 2015 / 2016 година

Заповед №1172/10.09.2015 г. на Кмета на община Добричка относно ОТМЕНЯНЕ на Заповед №1157/07.09.2015 г.

Заповед №1157/07.09.2015 г. на Кмета на община Добричка

Заповед №99 на Кмета на община Добричка

Заповед №94 на Кмета на община Добричка

Заповед №93 на Кмета на община Добричка

Заповед №91 на Кмета на община Добричка

Заповед №80 на Кмета на община Добричка

Заповед №78 на Кмета на община Добричка Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата