2. 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Писмо на държавен орган или институция

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата