Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак ;
 • Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;
 • Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
 • Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;
 • Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  23° C
  ниска облачност
 • Победа
  23° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  22° C
  ниска облачност
 • Овчарово
  23° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  23° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре