10. 2033 Възстановяване или промяна на име

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец - нотариално заверено;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване

Място за извършване на АУ : общински център

Срок за извършване на услугата:  До 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата