13. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център 

Срок за извършване на услугата:  3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв. / 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата