15. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно;
  • Заявление по образец;
  • Декларация за разделност / Удостоверение от Нотариус за сключен брачен договор.

Място за извършване на АУ : общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата