16. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Съобщение за раждане / Съдебно решение;
  • Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;
  • Препис-извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние.
  • Препис от акт за раждане по чл.63-66 от Закона за гражданската регистрация;
  • Протокол за намерено, изоставено или подхвърлено новородено дете.

Място за извършване на АУ : общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата