17. 2053 Припознаване на дете

Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 65


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена  до длъжностно лице по ГС (декларацията може да бъде подадена лично или по пощата)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: 90 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5лв. / 3 лв. за удостоверение за ражданеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата