26. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1


Необходими документи за извършване на услугата:

  • 1.Заявление по образец;

  • 2.Документ за самоличност;

  • 3.Оригинални документи за събитието от чужбина;

  • 4.Удостоверение за индентичност на имената (при необходимост); 

  • 5.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

 

Важно: Чуждестранните документи са легализирани (снабдени с Апостил от чуждата държава, страна по Хагската конвенция) или носят щемпел (от чуждата държава, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ) и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от нотариус.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата