31. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11


Необходими документи за извършване на услугата:

       Заявление 

  • Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;
  • Издаденият документ по гражданска регистрация или гражданско състояние

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага/до 3 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 7 лв. / 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата