34. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74; чл. 76

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Съдебно решение или административен акт за промяна;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата