Нормативно основание: Глава трета чл.48, т.25 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  Веднага/ до 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./ 7 лв.

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  25° C
  ниска облачност
 • Победа
  25° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  25° C
  ниска облачност
 • Овчарово
  25° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  25° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре