Провеждане на тематични семинари във връзка с изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

18.09.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата