Обява относно набиране на кандидати за военна служба

09.10.2018

О Б Я В А

за приемане на военна службаслед провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-787/25.09.2018г. на министъра на отбраната на Република България саобявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,50(петдесет) вакантни длъжностиот състава на СКС, във В.Ф. 22980-София, както следва:

 1. „Радиотелеграфист“ – 2/две/ длъжности.

2. „Телефонист“ – 1 /една/ длъжност.

3. „Линеен надзорник: -2/две/ длъжности.

4. „Електроосветител“– 1 /една/ длъжност.

5. „Шофьор-агрегатчик– 4 /четири/ длъжности.

6. „Текелажник” - 1 /една/ длъжност.

7. „Шофьор на БТР” - 4 /четири/ длъжности.

8. „Охранител” - 2/две/ длъжности.

9. „Шофьор”, кат. „С” – 29 /двадесет и девет/ длъжности.

      10. „Шофьор”, кат. „В” – 2/две/ длъжности.

11. „Регулировчик” - 1 /една/ длъжност

12. „Помощник-готвач” - 1 /една/ длъжност.

       Срок за подаване на заявленията – до 27.07.2018г.;

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на  телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на:                 

                       Централно военно окръжие :www.comd.bg и

                       Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата