Община Добричка работи със стандартизирани образци на заявления за административните услуги

18.07.2019Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата