КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА за 2020 – 2023 година - проект

12.12.2019

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата