Замeстник-министърът на отбраната Атанас Запрянов ще посети община Добричка

06.01.2020Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата