Кампанията за събиране на местните данъци и такса „Битови отпадъци” за 2020г. започва на 17 януари

16.01.2020Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата