Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Малка Смолница

16.04.2020

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата