С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г.

09.03.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Добричка уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация, както следва:

 

на 11март от 8,00 до 17,00 часа, за:

- подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; 

- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на избори за народни представители, съгласно чл. 34, ал.1-3 от ИК;

- подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.


 

на 18 март от 8,00 до 17,00 часа за;

- подаване на заявления за  отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата