СЪОБЩЕНИЕ относно опасност от пожари

18.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с изпълнение на заповед № 217/21.03.2017 г. на кмета на община Добричка и получено предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за опасност от пожари, кметовете и кметските наместници на населени места от общината да имат за изпълнение следното:

- В случай на пожар незабавно да подадат сигнал на тел. 112 и уведомят дежурния по ОбСС;

- Да създатат организация за денонощно дежурство на телефонните постове в кметствата;

- Да засилят контрола в земеделските територии на общината за спазване на изискванията за пожарна безопасност, а именно изгарянето на растителни остатъци и на стърнища в земеделските земи.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата