Съобщение относно кампания „Да изчистим България заедно"

11.09.2019

След броени дни, за девети път ще се проведе кампания „Да изчистим България заедно” на BTV Media Group – най-мащабната доброволническа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Инициатива, в която общините са основен партньор на местно ниво.

Тази година денят на голямото почистване е 14 септември (събота).

Община Добричка съвместно със Североизточно държавно предприятие, Териториално поделение Държавно горско стопанство Добрич, ще се впусне в предизвикателството да почисти полезащитен горски пояс, в землището на с. Стожер. През есента същият ще бъде залесен.

Заедно можем повече! Нека живеем в едно по-чисто и приветливо място!Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата