Вие сте тук: Общинска администрация » Указател »

Указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на общинска администрация община Добричка

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg

код за избиране на град Добрич - 058

Телефонна централа - 600 889

Факс - 600 806

ДлъжностИме, фамилияВътрешенДиректен
Общински съвет
Председател Общински съветПетър Петров103603119
Общинска администрация
Кмет на общинатаПетко Петков201601690
Зам.кмет “УТС”,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"205601366
Зам.кмет по “Образование,култура,здравеопазване,соц.услуги,спорт,вероизповедания и трудова заетост” 208601017
Зам.кмет по „Финансово-стопански дейности”Дико Иванов202601680
Зам.кмет по „Евроинтеграция, проекти и програми и икономическо развитие”Илдъз Юнус207601730
Секретар на общинатаСоня Георгиева206600805
Гл.експерт ОМПСтанимир Атанасов119 
Ст.спец.-канцеларияАнтоанета Василева200600892
Делегирани одиториДаниела Николова, Росица Тодорова204600621
Юристи

Веселина Нейчева

Петър Василев

221 
Обща администрация
Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”
Директор на дирекция

Румяна Иванова

223, 603167
Гл.експерт “Човешки ресурси.”Нели Димитрова115 
Мл.експерт “Информ.обсл. и технологии”инж.Минко Минков117, 125 
Гл.експерт по осигуряване работата на ОбСЖеня Александрова101603124
Мл.експерт по осигуряване работата на ОбСАнтония Иванова101 
Юрист по осигур.раб.на ОбСДиана Далакманска101603124
Ст.експерт.”Гр.състояние”Росица Великова113 
Мл.експерт”ЛБД-население”Тодорка Колева113 
Ст.спец.Гр.състояние и архивЗлатка Георгиева111 
Техн.сътрудник-домакин

 117

Техн.сътрудник-машинописецИвелина Тачева209 
Изпълнител-машинописец209 
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИ105600180
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИДиана Господинова105600180
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИ

Петранка Куманова

105
Дирекция финансово-стопански дейности
Гл. счетоводителЙоанна Пенева215601370
Н-к отдел  Ирена Петкова

 217

 
 Директор дирекция "ФСД" Веселка Петрова

 219

 603194

Гл.експерт ТРЗ Петя Славова219603194
Н-к отдел МДТЖулиета Георгиева217
Мл.експерт данъци и такси Пенка Георгиева107600643
Ст.експерт данъци и таксиПетър Петров107600643
Ст.спец.-счетоводителНаталия Коева107600643
Ст.спец-счетоводителБожанка Танева107600643
 Ст.експерт данъци и такси Радка Иванова

 107

 600643

 Ст.спец.-счетоводител Маргарита Желева

 107

 600643

Гл.експ.общ.приходи и финансов контрольорСтойчо Стоев218 
Ст.спец.-ревизор ВВКСтефчо Илиев218 
Главен.спец.-счетоводителЯнка Момчева211 
Ст.спец.-счетоводителМариета Иванова211 
Ст.спец.-счетоводителДияна Койчева211 
Ст.спец.-счетоводителМомка Генчева213 
Ст.спец.-счетоводителЖени Ганчева213 
Ст.спец.-счетоводителРосица Василева213 
Ст.спец.счетов.-касиерНедялка Димова109 
Специализирана администрация
Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда
Директор на дирекция инж.Таня Василева223601311
Гл. архитектВалентин Калчев229600619
Гл. инжинер  Атанас Пънгаров

 233

 
Гл.спец.стр.техник и контрол по строителствотоЕли Даскалова224 
Ст.спец.незак.стр. и стр.техникИвайло Костадинов224 
Гл. спец.нез.с-во и стр.техникНедялка Костадинова224 
Ст.сп.опаз.и възст.околна средаВенета Василева224 
Ст.специалист „Кадастър и рег-я”Божидар Желков220 
Ст.спец.кадастър 

Красимира Бояджиева

        220
Техн.сътрудник-чертожникДеяна Христова220 
Гл.експерт общ.собственостГаля Тодорова222 
Ст.спец.общ.собственостЙорданка Донева222 
Ст.експ. общ.собственост и  прив.

 222

Ст.спец.общ.собственостДетелина Симеонова222 
Гл.експерт – екология и опазване на околната средаинж.Васил Добрев233 
Гл. експерт инфраструктура,комуникации,транспорт и безопасни условия на труд

Миленка Желязкова

 233

Дирекция “Образование, култура, здравеопазване, соц.услуги, спорт,вероизповедания и трудова заетост”
Директор на дирекцияНаташа Василева231601048
Гл.експерт “Култура, вероизповедания,спорт” 
Гл.експерт „Образование и секретар на МКБППМН” 
Отдел „Етнически проблеми и програми за трудова заетост”
Н-к отдел етнически проблеми програми за трудова заетостЛевент Назим227 
Ст.спец.-етнически въпроси и програми за трудова заетост 
Отдел „Социални услуги”
Началник отделПепа Кирчева223 
Дирекция „Европейски проекти и програми и икономическо развитие”
Директор на дирекцияДаниела Тодорова227600537
Гл.експерт по евро проекти, програми и икон.развитиеДобромир Николов227600537
Гл.експерт – еврофондове и у-ние на проекти

Детелина Иванова

227
Гл.експерт еврофондове,разработване и упр-е на проектиГюлхан Вейсел227600537
Гл.експерт-сел.ст-во и ст.д-сти 
Гл.експерт „Търговия и услуги”Румяна Георгиева227 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка
0.040870s