ОБЯВЛЕНИЕ

за длъжността

Главен експерт „Екология и опазване на околната среда”

Община Добричка обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Екология и опазване на околната среда” в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда“

I.                   Място и характер на работата

Основна цел на длъжността е подпомагане провеждането на политиката на общината по опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците.

Области на дейност: Планиране, организация, координация и отчитане на дейностите по прилагане на нормативните актове по опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на общината; Планиране, организация, координация на възлагането на дейности в изпълнение на задълженията на общината по опазване на околната среда и управление на отпадъците; Упражняване на контрол по спазването на нормативните актове по опазване на околната среда, управлението на отпадъците и факторите на околната среда.

Преките задължения на главния експерт включват: Организира и предприема действия за изпълнение на програми на общината; Организира, контролира и участва при изпълнение на дейности по опазване на факторите на околната среда на територията на общината; Изготвя анализи, прогнози, оценки, становища и предложения; Организира и предприема действия по изпълнение на контролните функции на общината по опазване на околната среда и факторите на околна среда и др.

Място на работа: административната сграда на общината в гр.Добрич и територията на община Добричка

II.                Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

·         Професионална област: природни, стопански, правни и технически науки.

·         Професионален опит:  2 години

·         Допълнителни умения и  квалификация:

-          Познаване на нормативната уредба по опазване на околната среда и факторите на околна среда;

-          Компютърни умения – MS office (Excel и Word– много добро ниво); Internet;

·         Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация.

III.             Начин на провеждане на конкурса

·         Решаване на тест

·         Интервю.

IV.             Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за придобита образователна степен;
 • Копия от документи в доказващи професионален стаж;
 • Копия от документи в подкрепа на изложеното– доказващи опит, допълнителна квалификация и други – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 30 август 2021 година.

 

Приложения: Заявление и Списък на нормативна уредба

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5603 [lid] => bg [title] => Завление [description] => [relation_id] => 2102 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/Zaiavlenie1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 151008 [date] => 04.08.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5604 [lid] => bg [title] => Нормативна уредба околна среда [description] => [relation_id] => 2102 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/Normativna_uredba_Ok.sreda1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 20296 [date] => 04.08.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5768 [lid] => bg [title] => СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ в дирекция УТСОСПООС [description] => [relation_id] => 2102 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/Systema_za_ocenka_za_provejdane_na_konkurs.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 150325 [date] => 11.10.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5781 [lid] => bg [title] => Протокол за оценяване и определяне на резултатите от провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ [description] => [relation_id] => 2102 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/Protokol_za_proveden_konkurs.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 150318 [date] => 20.10.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  17° C
  ясно небе
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре