Общинска администрация на Община Добричка

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg

Телефонна централа - 058/600 889

Факс - 058/600 806

Кмет    Соня Георгиева 201 601690
Заместник-кмет “Устройство на територията,строителство,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"   Иван Пейчев 205 601366
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика"   инж.Румяна Иванова 207 601730
Заместник-кмет „Финансово-стопански дейности”     202 601680
и.д. Секретар   Дико Иванов 206 600805
Главен експерт  "Канцелария"    Таня Борисова 200 600892
Главен експерт "Връзки с обществеността"   Красимира Димитрова 209  

 

Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”

 
Директор    

Ирена Петкова

217  
Главен експерт “Човешки ресурси”   Нели Димитрова 115  
Главен експерт "ГРАО"    Росица Великова 113  
Главен експерт "ГРАО"   Гергана Тодорова 113  
Главен експерт "ГРАО"   Антоанета Василева 113  
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка"   Станимир Атанасов 119  
Старши специалист "Информационнно обслужване и технологии"   Ивайло Иванов 117,125  
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Ирина Димитрова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Диана Господинова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване"   Ивелина Тачева 105  
Старши специалист "Архив"   Ваня Яневска 111  
Юристи  

Веселина Георгиева

Димчо Маринов

Кристина Костова

221  
Изпълнител ел.техник, водомайстор   Иван Куртев 117  
Изпълнител поддръжка    Стоян Митев 117  

 

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

 
Директор    Веселка Петрова 219 603194
Главен счетоводител   Станка Янева

215

601370
Главен експерт "ТРЗ и бюджет"   Петя Славова 219 603194
Началник отдел "Местни данъци и такси"   Жулиета Георгиева 217  
Главен експерт  "Данъци и такси"   Павел Павлов 107 600643
Младши експерт "Данъци и такси"   Силвия Паскова 107 600643
Главен експерт "Данъци и такси"   Радка Иванова 107 600643
Главен експерт "Данъци и такси"   Ангел Минчев 107 600643

Старши експерт - счетоводител "Данъци и такси"

  Станислава Желкова 107 600643
Старши специалист - счетоводител "Данъци и такси"   Веселина Желязкова 123  
Старши специалист- счетоводител "Данъци и такси"   Христина Иванова

107

600643

Главен експерт "Общински приходи и контрол"   Петър Петров 218  
Главен специалист - счетоводител   Дияна Койчева 211  
Главен специалист - счетоводител   Алина Дякова 211  
Главен специалист - счетоводител   Мариета Иванова 211  
Главен специалист - счетоводител   Павлина Козарева 213  
Главен специалист - счетоводител   Жени Ганчева 213  

Главен специалист - счетоводител

  Росица Василева 213  
Главен експерт "Ревизии и анализи"   Наталия Коева 218  
Главен специалист - счетоводител-касиер   Галинка Кирова 109  
Звено за вътрешен одит  

Даниела Николова

Росица Тодорова

204 600621

 

Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"

 
Директор    инж.Таня Василева 223 603167
Главен архитект   арх. Валентин Калчев 229 600619
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура"   Емилия Желязкова 233  
Младши експерт "Опазване и възстановяване на околната среда"    Диана Михайлова 212  
Младши експерт "Екология и опазване на околната среда"   Величка Чаталбашева 212  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Иван Ковачев 224  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Валя Николова 224  
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство"   Недялка Костадинова 224  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Станка Христова 220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”  

Красимира Бояджиева

220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Деяна Христова 220  
Младши експерт "Общинска собственост"   Дияна Стоянова 222  
Главен експерт "Инвестиции и обществени поръчки"   Снежана Добрева 233  
Старши специалист "Общинска собственост и инвестиции"   Валентина Колева 222  
Старши специалист "Общинска собственост"   Йорданка Донева 222  
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура"  

Добринка Петрова

233

 

 

Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”

 
Директор   Ели Петрова 221  

Отдел “Хуманитарни дейности”

 
Началник отдел   Наташа Венева 231 601048
Старши специалист   Миглена Иванова 214  
Главен експерт    Сеза Шериф 214  

Отдел „Социални услуги”

 

Началник отдел "Социални услуги"

  Пепа Кирчева 225  
Социални работници  

Димитричка Диамандиева

Димитричка Петкова

Мирка Георгиева

 

 

225

 

 

 

Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”

 
Началник отдел   Стоянка Иванова 231 600537
Главен експерт  "Европроекти, програми и икономическо развитие"   Еда Юсуф 227 600537
Старши специалист "Еврофондове, разработване и управление на проекти"  

Радостина Желева

227  
Главен експерт "Еврофондове, разработване и управление на проекти"   Гюлхан Вейсел 227 600537
Главен експерт „Селско стопанство, туризъм, търговия и услуги”   Антония Илиева 216  
Главен експерт "Европейски проекти и програми, икономическо развитие и анализ"   Светла Колева 227  

 

Общински съвет

       
Председател    д-р Даниела Йорданова 103 603119
Главен експерт по осигуряване работата на ОбС   Женя Александрова 101 603124
Младши експерт по осигуряване работата на ОбС   Виляна Тончева 101 603124

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 367 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 147456 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 2044 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 144896 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 6265 [lid] => bg [title] => Телефонен указател на кметства и населени места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/Telephonen_ukazatel_2022.xlsx [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 13661 [date] => 04.08.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  27° C
  облачно
 • Победа
  27° C
  облачно
 • Карапелит
  26° C
  облачно
 • Овчарово
  27° C
  облачно
 • Ведрина
  27° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре