Нормативно основание:

 • Закон за пчеларството - чл. 8

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Декларация по образец.
 • Данни за собственика на пчелните семейства - име ( наименование на фирмата), адрес ( седалище), ЕГН ( Булстат);
 • Регистрационен номер на пчелина;
 • Адрес на пчелина;
 • Брой на отглежданите пчелни семейства.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметства

Срок за извършване на услугата: 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  23° C
  ниска облачност
 • Победа
  23° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  24° C
  разсеяна облачност
 • Овчарово
  23° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  23° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре