Продължава набирането на персонал за новата социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с.Опанец

06.10.2021

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с.Опанец , Община Добричка

 

                                                                      УДЪЛЖАВА СРОКА

 

 за набиране на персонал за предоставянето на  резидентна грижа за следната позиция:

Медицинска сестра: 4 щатни бройки на трудов договор, пълно работно време, при работа по график  на 7-часов работен ден, като  работното време се сумира почасово.

Основни задължения: Предоставя се квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всеки потребител. Оказва медицинска помощ на нуждаещите се потребители, води задължителна медицинска документация, оказва съдействие при организация на дейности, касаещи здравето на потребителите в Центъра. Участва в разработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в актуализиране на индивидуалния план за всеки потребител.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователно – квалификационна  степен – специалист, професионален бакалавър, бакалавър, магистър, средно специално образование, Професионално направление – специалност "Медицинска сестра", "Фелдшер"

Професионален опит -  не се изисква;

Необходими документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие по образец;

2.Автобиография;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност - ако е необходимо;

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от трудова книжка ;

6.Лична карта – за справка .

Провеждане на подбора:

1.Първи етап  – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания;

2.Втори етап за допуснатите кандидатите: събеседване по часови график при спазване на противоепидемичните мерки.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично в сградата на Община Добричка - град Добрич ул. "Независимост"  № 20, ст.115. 

За допълнителна информация: тел. 058/600 889, вътр.207, 0877231807 от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: до 16.30 ч. на  22.10.2021 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за графика на втория етап по подбора.

предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  ясно небе
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре