Община Добричка: На 1 ноември изтича срокът за плащането на местни данъци и такси за 2021 г.

20.10.2021

Отдел ”Местни данъци и такси” в Община Добричка Ви уведомява:

      1. На 01 ноември 2021г. изтича срокът за плащане на втора /последна/ вноска за:

             · данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021г.;

        · такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2021г.;

       · данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021г.

2. На 01 ноември 2021г. изтича срокът, в който се плаща четвърта /последна/ вноска за патентен данък за 2021г.

 

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им - за да се заплатят текущите задължения, следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • на касите на отдел „Местни данъци и такси” и чрез ПОС-терминално устройство в сградата на Община Добричка, ул. „Независимост” № 20, стая 105 и стая 107;
 • в кметствата и кметските наместничества в община Добричка;
 • на касите на EasyPay в цялата страна;
 • на касите на FastPay в цялата страна;
 • чрез системата Ипей /ePay/ на интернет страница www.epay.bg;
 • на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна;
 • с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка.

 

IBAN BG 22 SOMB91308410020144

 BIC код SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

 

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък и лихви

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Добричка на адрес:

гр.Добрич, ул.„Независимост”№20, ет.1, стая 107

Телефони: 058/600643, 058/600889  вътрешни 107, 121, 217

и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  6° C
  умерен дъжд
 • Победа
  6° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  6° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  6° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  6° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре