Предложения за проекта на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2022 г. очакват в Община Добричка

12.11.2021

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, Община Добричка уведомява всички заинтересовани лица, че проектът на план-сметка за дейност “Чистота“ за 2022г., със съответните приложени мотиви, е оповестен публично и публикуван на сайта на Общината на 12 ноември  2021г.

Предоставена е възможност на заинтересованите лица и организации, съгласно чл.69, ал. 2 от АПК, да осъществят правото си на участие и да се включат в обсъждането на проекта до 12.12.2021г.

 Писмени предложения и възражения могат да бъдат изпратени на електронната поща на Община Добричка – obshtina@dobrichka.bg, или да бъдат входирани в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.  

предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  24° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре