Мерки за пожарна безопасност в горските територии предприемат в община Добричка

13.04.2022

За пожароопасен е обявен периодът от 1 април до 31 октомври 2022 г. в горските територии на община Добричка със заповед №307/ 11.04.2022г. на кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Заповедта е обществено достъпна на интернет адрес www.dobrichka.bg, в сградите на кметствата и кметските наместничества по населени места и в административната сграда на Община Добричка. Заповедта е издадена във връзка със заповед       № РД-222/15.03.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Призоваваме всички жители да спазват нормативните правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината и при възникване на пожар да сигнализират на тел.112. За палежи в защитени територии незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна, на телефон: 052/ 678 848 от 9:00 до 17:30ч. и тел. 0884 290 634 след 17:30ч. и в почивните дни.

 На нарушителите на правилата и мерките за пожарна безопасност ще се налагат глоби.

предишна
 • Стожер
  0° C
  облачно
 • Победа
  0° C
  облачно
 • Карапелит
  1° C
  облачно
 • Овчарово
  0° C
  облачно
 • Ведрина
  0° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре