Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23122019-307 Дата и час на публикуване: 23.12.2019 10:05

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2020-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17122019-306 Дата и час на публикуване: 17.12.2019 16:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16012020-305 Дата и час на публикуване: 16.01.2020 11:23

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

   Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04122019-304 Дата и час на публикуване: 04.12.2019 9:22

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на гориво за отопление /газьол/ за ДПЛД село Опанец

  ВИЖ ПОДРОБНО