Хронология № O-07072017-210 Дата и час на публикуване: 07.07.2017 16:13

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.

Хронология