Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 124a, ал. 3; чл. 124a, ал. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост /договор за концесия и др.;
 • Задание съставено от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработката на плана, придружено от опорен план, съгласувателни писма от МК, МОСВ и др.
 • Скица с  предложение за исканото изменение; Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ , в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 , ал.4 от ЗУТ;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.
 • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата

14 дни– в населените места

над 30 дни– извън населените места

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв. за новообразуван имот

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2646 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1031 [ord] => -105 [src] => files/info_pages/37-2060_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56320 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре