Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Три копия от инвестиционен проект за изменението в необходимия обхват и съдържание;
 • Оценка за съответствието на инвестиционния проект  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна”извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по ЗООС, ЗБР, ЗКН, ЗП или друг специален закон  / в случаите, когато се изисква/;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества (при необходимост);
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по чл.154 ал.5 от ЗУТ при промяна на: конструкцията, предназначението на обекти, общи инсталации, вида и трасето на преносни проводи;
 • Други.............. ;
 • Квитанция  за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  По тарифа приета от ОбС

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2647 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1032 [ord] => -116 [src] => files/info_pages/38-2061_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 46080 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре