Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост и оригинал за справка (отстъпено право на строеж);
 • Скица с виза;
 • За строежите по чл.147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мреж;
 • За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони - съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство; За строежите по чл.147, ал. 1, т. 15 и 16 се представят договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение.
 • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от ЗУТ;
 • Други...........................;
 • Квитанция за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7  дни

Такса/цена за извършване на услугата:  20 лв.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2664 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1049 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/55-2130_._.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 50176 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  8° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре