Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата (образец);

 • Документ за самоличност (пълномощно-копие);

 • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка;

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ;

 • Документи удостоверяващи собствеността на наследодателя;

 • Застрахователна оценка на МПС;

 • Данъчна оценка на недвижим имот;

 • Документи за банкови сметки на наследодателя

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.

предишна
 • Стожер
  23° C
  ниска облачност
 • Победа
  23° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  24° C
  разсеяна облачност
 • Овчарово
  23° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  23° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре