Нормативно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (образец); 

 • Документ за самоличност (пълномощно-копие);

 • Документ за собственост-копие;

 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ;

 • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка;  

 • Удостоверение с характеристики на поземлен имот в земеделска територия и скица;

 • Констативен протокол от дирекция УТСОСПООС, удостоверяващ степента на завършеност на сградата.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  5 дни / в деня на подаване на искането

Такса/цена за извършване на услугата: 5лв. / 10лв.

предишна
 • Стожер
  23° C
  ниска облачност
 • Победа
  23° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  24° C
  разсеяна облачност
 • Овчарово
  23° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  23° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре