Проект ROBG-456 "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

 

Община Добричка стартира работа по  проект "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456). Той  се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България  в рамките на приоритетна ос 2„Зелен регион “.

Каква е целта?

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Какъв е бюджетът?

1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно-териториална единица град Хършова

Бенефициент 2 (Б2):Община Добричка

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2022

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

На територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

 • Разработване на обща стратегия за валоризация на културното наследство
 • Организиране на трансграничен фестивал: "Добруджа с елек и престилка" в Хършова, Румъния
 • Организиране на обучение в областта на културния туризъм
 • Промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал "Песни и танци от Слънчевa Добруджа" в с. Дебрене, България в трансграничен
 • Модернизиране на Дом на културата Хършова чрез ремонт и оборудване, специфично за културните дейности
 • Модернизация на две читалища:  "Нов живот - 1941 г.“ в с. Черна и на читалище „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт, обзавеждане и оборудване

Какъв ще е приносът на проекта за Програмата?

·         1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели;

·         създаден 1 интегриран туристически продукт

·         увеличаване на туристически нощувки в района на трансграничния регион ( 46,676 броя )

 

                                                                                                                

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

предишна
 • Стожер
  21° C
  облачно
 • Победа
  21° C
  облачно
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  21° C
  облачно
 • Ведрина
  21° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре