Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), могат да регистрират водовземните съоръжения в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС, до 27 ноември 2020 г..

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

 1. Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите
 2. Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се предоставят до 27 ноември 2020 г. в офиса на Басейнова дирекция „Черноморски район“ град Варна за селата Батово, Прилеп, Одърци,Стожер и Дебрене и в Централния офис на БДДР в град Плевен – за всички останали населени места на територията на община Добричка, по удобен за заявителя начин:

 • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма
 • чрез Система за сигурно електронно връчване
 • Лично, в офисите на:
 • БД „Дунавски район“ на адрес: град Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60

или

 • БД „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович” № 33,

като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Образци на заявленията за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (образец РГ2) и зарегистрация на водовземни съоръжения за стопански цели (образец РС1) са налични на официалните интернет страници на БД „Дунавски район“ и БД „Черноморски басейн“ с адрес:

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html

 

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок, не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

предишна
 • Стожер
  33° C
  ясно небе
 • Победа
  33° C
  ясно небе
 • Карапелит
  35° C
  ясно небе
 • Овчарово
  33° C
  ясно небе
 • Ведрина
  33° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре