ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 31.03.2021г. от 17:30 ч. и 01.04.2021г. от 17:30 ч.

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

График маршрути за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 03.04.2021 /събота/ - за община Добричка, град Добрич за провеждане на избори за народни представители на 4.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Обучават членовете на СИК в община Добричка на 29 март 2021 г.

 

- Разяснителна кампания на ЦИК: Активно избирателно право  (Видео клип) 

- Разяснителна кампания на ЦИК: Гласуване на избиратели с увреждания (Видео клип)

- Разяснителна кампания на ЦИК: Машинно гласуване (Видео клип)

 

РЕШЕНИЯ НА РИК - ДОБРИЧ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СИК

РЕШЕНИЕ №173 - НС Добрич, 30.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №171 - НС Добрич, 30.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №163 - НС Добрич, 29.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №146 - НС Добрич, 27.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №134 - НС Добрич, 26.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №127 - НС Добрич, 24.03.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

РЕШЕНИЕ №117 - НС Добрич, 24.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №108 - НС Добрич, 22.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №100 - НС Добрич, 17.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №90 - НС Добрич, 10.03.2021 г. - ОТНОСНО: определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №87 - НС Добрич, 10.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №85 - НС Добрич, 6.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №63 - НС Добрич, 1.03.2021 г. - ОТНОСНО: допълване на Решение №37-НС/27.02.2021г. назначаване на СИК на територията на Община Добричка, при провеждане на изборите народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №37 - НС Добрич, 27.02.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК

РЕШЕНИЕ №2274 - НС София, 20.03.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

РЕШЕНИЕ №2272 - НС София, 20.03.2021 г. - ОТНОСНО: начина на сгъване на хартиената бюлетина, поставяне на печати и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2261 - НС София, 19.03.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2220 - НС София, 15.03.2021 г. - ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и тяхното съхраняване

РЕШЕНИЕ №2210 - НС София, 12.03.2021 г. - ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2159 - НС София, 2.03.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2148 - НС София, 1.03.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2132 - НС София, 25.02.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2122 - НС София, 23.02.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2117 - НС София, 22.02.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2108 - НС София, 18.02.2021 г. - ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2064 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2063 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2062 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2017 - НС София, 11.02.2021 г. - ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1994 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1991 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1989 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1949 - НС София, 21.01.2021 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Централна Избирателна Комисия - Избори за народни представители за Народно събрание - 4 април 2021 г.

СПРАВКА за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: http://www.grao.bg/elections/

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5212 [lid] => bg [title] => Указ №9 на Президента на Република България [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/DV-5-21-Ukaz-No.9.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 42279 [date] => 02.02.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5228 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zapowed_110_-_9-02-2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2944179 [date] => 11.02.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5231 [lid] => bg [title] => Заповед за местата за обявяване на избирателни списъци по секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zapoved_115_-_10-02-2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 869522 [date] => 15.02.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5233 [lid] => bg [title] => Покана на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/459.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 216279 [date] => 18.02.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5252 [lid] => bg [title] => Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Predvaritelni_izbiratelni_spisuci.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 349104 [date] => 19.02.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5264 [lid] => bg [title] => Заповед за определяне местата за постяване на агитационни материали по населените места на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zapoved_agitacionni_materiali.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1641072 [date] => 26.02.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5265 [lid] => bg [title] => Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ukazaniq-izbori.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 486598 [date] => 26.02.2021 ) [7] => Array ( [id] => 5298 [lid] => bg [title] => Списък на заличени лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Spisak_za_publikuvane_na_zalicheni_lica.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 444279 [date] => 23.03.2021 ) [8] => Array ( [id] => 5299 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_PSIK.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 30731 [date] => 23.03.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре