Община Добричка стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Добричка в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидатиза заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

     Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

·        деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1.      Заявление – декларация (по образец):

2.      Документ за самоличност (за справка);

3.      Автобиография;

4.     Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен. Минимално изискване за завършено образование - основно;

5.     Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Кандидата да отговаря на следните условия: Да е лице, което е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и да не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители, в зависимост от оценките на потребителите в населеното място.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.02.2021 г. в общинска администрация град Добрич, ул. „Независимост“№ 20, в Кметството на съответното населено място, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, по телефон 058/600889, вътр.225, GSM  0882909514 или на електронна поща: obshtina@dobrichka.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Добричка на адрес: www.dobrichka.bg. За допълнителна информация тел.058/600889, 0882909514 – отдел „Социални услуги“ в Община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5262 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1995 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/zaiavlenie_SA.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 164864 [date] => 25.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре